معارفه معاون فنی و مهندسی جدید مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
امروز سه شنبه بیست و هشتم خرداد ماه جلسه معارفه معاون فنی و مهندسی جدید مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در دفتر مدیریت مجموعه برگزار گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد