بر اثر بارش برف و تگرگ و لغزنده بودن در مسیرهای ورودی مجموعه برف روبی در سطح کم انجام شد
برف روبی جهت جلوگیری از لغزنده شدن و یخ زدگی مسیرهای ورودی مجموعه پنجشنبه بیست و هفتم دیماه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد