بازدید لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ازفضای سبز مجموعه
بازدید لاله مدیر مجموعه ورزشی انقلاب به همراه معاونین و مسوولین مجموعه و نیز مسوولین اداره آب و فاضلاب از فضای سبز مجموعه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد