بازدید شعبانلو مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب اززمین گلف؛
تأکید بر افزایش درآمدزایی از زمین گلف مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد