شروع تمرین تیم های شرکت کننده در مسابقات جهانی گلف با نام جام صلح و دوستی ، یادواره گلف بازفقید شهید حسین پور در مجموعه ورزشی انقلاب
شروع تمرینات جام صلح و دوستی مسابقات بین المللی گلف در مجموعه ورزشی انقلاب مورخ 96/2/15


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد