حضور کابلی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب در افتتاحیه بازیهای جهانی گلف در کنار تیمهای خارجی و ریاست فدراسیون گلف
مسابقات بین المللی گلف جام صلح و دوستی


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد