بررسی میدانی جناب آقای دکتر سجادی به همراه مدیر عامل محترم شرکت و مدیر مجموعه از زمین گلف و فدراسیون بولینگ و بیلیارد
بررسی میدانی جناب آقای دکتر سجادی به همراه مدیر عامل محترم شرکت و مدیر مجموعه از زمین های گلف و فدراسیون بولینگ و بیلیارد وبولس ، سه شنبه 27 مهرماه بعد از مراسم ورزش صبحگاهی.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد