ابراز همدردی مدیر مجموعه از جامعه فداکار آتشنشان
حضور کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونین و مسئولین مجموعه در ایستگاه آتشنشانی چهارراه پارک وی جهت ابراز همدردی با جامعه فداکار آتشنشان


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد