در اولین روز کاری سال 98 صورت گرفت
بازدید مهندس کریمی از ادامه عملیات تعریض مسیر غربی مجموعه انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد