برگزاری همایش مؤسسه خیریه کارآفرینان آرا در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
مصادف با عید سعید غدیر پایگاه های مؤسسه خیریه کارآفرینان آرا در جاده تندرستی مجموعه مستقر شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد