پیگیری موضوعات مربوط به پروژه باشگاه ترامپولین
جلسه ای جهت انجام هماهنگی های لازم در خصوص پروژه ی ترامپولین در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد