خوش آمدگوئی با اهدای گل در مبادی ورودی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
به یمن برکت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان با شیرینی از اعضای مجموعه پذیرایی به عمل آمد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد