فینال مسابقات جام غدیر پدل در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
فینال مسابقات جام غدیر از طریق پخش زنده در شبکه ورزش نمایش داده شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد