ادامه آذین بندی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در روز جمعه یازدهم بهمن ماه
آذین بندی ورودیهای مجموعه ، مسیر خیابان اصلی و غربی همچنین کلیه فضاهای مجموعه در روز جمعه یازدهم بهمن ماه تکمیل گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد