اطلاع رسانی از طریق بیلبوردها و بنرهای مجموعه جهت رعایت پروتکل های بهداشتی
رعایت پروتکل های بهداشتی جهت استفاده از جاده تندرستی از طریق نصب بیلبوردهای مربوطه صورت پذیرفت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد