نمک پاشی و برفروبی در پی بارش برف سنگین 8 بهمن ماه
تلاش کارگران زحمتکش برای بازگشایی معابر در 2 بامداد 9 بهمن ماه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد