برگزاری مسابقات مسابقات گلف جام دیپلمات ها
مسابقات گلف جام دیپلماتها یادواره قهرمان فقید شهباز حسین پور در تاریخ ششم اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد