نصب بنر در ورودیهای مجموعه انقلاب روز یکشنبه 15 تیرماه : ورود اعضا به مجموعه انقلاب بدون ماسک ممنوع میباشد .
بر اساس اطلاعیه ستاد مقابله با کرونا در مکانهای عمومی استفاده از ماسک الزامی میباشد . در روز یکشنبه 15 تیرماه بنرهایی جهت اطلاع رسانی اعضا در مجموعه نصب گردید : ورود اعضا به مجموعه ورزشی انقلاب بدون ماسک ممنوع میباشد .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد