اجرای روکش آسفالت 25 تیرماه
آسفالت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب که در جاهایی بر اثر استفاده مستمر دارای ناهمواری ، چاله و پستی و بلندی بود، روکش و ترمیم گردید .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد