تشکیل جلسه با حضور مهندس کریمی در دفتر مدیریت مجموعه
جهت بررسی امور فنی مهندسی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت توسعه در دفتر مدیریت مجموعه برگزار و سپس بازدیدی صورت پذیرفت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد