بازدید مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از نمایشگاه عکس دفاع مقدس هم زمان با آغاز هفته دفاع مقدس


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد