برگزاری همایش پیاده روی وزارت ورزش و جوانان
همایش پیاده روی ویژه بانوان حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد