امروزسه شنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه ؛
برگزاری مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت پشتیبانی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد