بازديد كابلي مدير مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب از غذاخوري كلاسهاي تابستاني
كابلي مدير مجموعه در اولين روز از شروع كلاسهاي تابستاني از غذاخوري كلاسها بازديد به عمل آورد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد