بازدید مهندس کریمی از پروژه های مجموعه ورزشی انقلاب
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از پروژه های در دست احداث مجموعه ورزشی انقلاب بازدید نمودند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد