همایش بزرگ بین المللی وزرای بهداشت در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
امروز بیست و دوم مهرماه همایش باشکوه پیاده روی وزاری بهداشت منطقه مدیترانه ی شرقی در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد