برافراشتن بیرق عزا در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
پرچم و بنرهای مشکی به مناسبت عزاداری محرم در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب نصب شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد