دیدار دبیران فداسیون های بولینگ بیلیارد و هندبال با مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
دبیران فداسیون های بولینگ بیلیارد و هندبال ، همچنین کارکنان مجموعه ورزشی آزادی با مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب دیدار نمودند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد