آماده سازی ایستگاه افطار آسمانی
هنگام اذان مغرب در ایستگاه افطار آسمانی از روزه داران گرامی با افطاری ساده و آسمانی پذیرایی می شود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد