برف روبی معابر و جاده تندرستی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب امروز جمعه چهاردهم دیماه
در پی بارش برف روز گذشته جاده تندرستی و کلیه معابر مجموعه ورزشی انقلاب برف روبی شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد