برگزاری فینال مسابقات تنیس خاکی در سالن شماره 3
فینال مسابقات تنیس خاکی در سالن شماره 3 بین تیم های شرکت توسعه و وزارت ورزش و جوانان با حضور مدیران شرکت توسعه و مجموعه های تحت پوشش شرکت و نیز نمایندگان وزارت ورزش برگزار گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد