نصب بنرهای رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مجموعه
بنرهایی به منظور رعایت فاصله گذاری و نکات بهداشتی در حین پیاده روی و انجام فعالیت های ورزشی درجاده تندرستی نصب گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد