دیدار نوروزی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با مدیران ، مسئولین و پرسنل مجموعه
دیدارنوروزی لاله مدیر مجموعه هجدهم فروردین ماه با کارکنان


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد