امروز دوشنبه بیست و چهارم تیرماه ؛
تشکیل جلسه با حضور بهره برداران مجموعه در دفتر مدیریت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد