بازدید مهندس کریمی از ساختمان اداری مجموعه ورزشی انقلاب و دیدار با کارکنان
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بازدید نمود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد