یک روز قبل از همایش پیاده روی وزرای بهداشت ؛ بیست و یکم مهر ماه
انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش پیاده روی وزرای بهداشت مدیترانه شرقی


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد