دیدار نوروزی محمد لاله مدیر مجموعه با پرسنل
مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به میمنت و مبارکی اعیاد شعبانیه با پرسنل مجموعه در این روزهای خجسته و فرخنده دیدار نوروزی نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد