بازدید محمد لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از زمین چمن طبیعی فوتبال مجموعه
لاله مدیر مجموعه امروز دوم تیرماه به همراه معاونین و مسئولین فضای سبز از زمین چمن طبیعی فوتبال مجموعه بازدید نمودند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد