بازدیدلاله مدیر مجموعه از فضای سبز و رنج گلف
مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه مسئولین مجموعه از فضای سبز بازدید به عمل آورد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد