تجليل از انتظامات مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب
از چندتن از پرسنل انتظامات مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب تقدير شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد