برگزاری جلسه برگزاری کلاسهای تابستانی با حضور هیئت امنای بهره برداران مجموعه
جلسه کلاسهای تابستانی با حضور هیئت امنای بهره برداران در سالن کنفرانس نصرت برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد