برگزاری دومین جلسه بحران در تالار نصرت
برگزاری دومین جلسه بحران با حضور نماینده بهره برداران و فدراسیون ها در تالار نصرت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد