سوم تیرماه ؛ برگزاری کلاسهای آموزشی ترم تابستان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
دومین جلسه از برگزاری روزهای زوج کلاسهای آموزشی ترم تابستان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد