مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه در دیدار نوروزی با کارکنان/
سال 97 سال پرکاری برای شرکت توسعه است؛ امسال حدود 60 پروژه عمرانی بهره برداری می شود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد