تشکیل جلسه بررسی و مطالعه درامور اقامه نماز
جلسه ای با موضوع اقامه نماز و بررسی نقاط ضعف و قوت آن با حضور رئیس ستاد اقامه نماز وزارت ورزش و جوانان در دفتر مدیریت مجموعه برگزار گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد