بازدیداعضای محترم هیئت مدیره و معاون جذب سرمایه و مشارکت های شرکت توسعه به همراه مدیر و معاون فنی مهندسی و حراست مجموعه از پروژه های بیوتی سرمایه گذاری مجموعه
بازدید از پروژه های BOT


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد