امور خدماتی انجام شده در روز چهارم تیرماه ؛
چهارم تیرماه ؛ بارگیری و انتقال آهن آلات پارکینگ اداری ، انتقال کولر آبی به ترمینال کلاسهای تابستانی و جمع آوری کف پوش ها


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد