برگزاری جلسه بهره برداران مجموعه در سالن کنفرانس نصرت
جلسه بهره برداران مجموعه با حضور مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب و مدیر اداره حراست شرکت توسعه و مجموعه برگزارشد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد