نمک پاشی توسط نیروهای زحمتکش خدمات مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تصاویری از یک روز برفی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب و تلاش نیروهای زحمتکش خدمات مجموعه به منظور برف روبی مورخ 95/11/5


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد