سیاه پوش کردن ورودیها و نمازخانه مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
به مناسبت ایام فاطمیه ، ورودیها و نمازخانه مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب سیاهپوش شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد